"O‘zagrosug‘urta" AJ 2020 yil  yakunlari bo'yicha ma'lumot

 Tuzilgan shartnomalar soni 

             1 475 646 dona   

 Ixtiyoriy sug‘urta

                886 426 dona 

 Majburiy sug‘urta

                589 223 dona  

 SUG‘URTA JAVOBGARLIGI (million so‘mda)

       74 264 719,5    

 Ixtiyoriy sug‘urta

       25 297 890,6    

 Majburiy sug‘urta

       48 966 829  

 SUG‘URTA MUKOFOTLARI HAJMI (million so‘mda)

              178 202,9   

 Ixtiyoriy sug‘urta

             126 241,8  

 Majburiy sug‘urta

               51 961,1  

 SUG‘URTA TOVONLARI TO‘LOVI (million so‘mda)

               91 392,1   

 Ixtiyoriy sug‘urta

               76 663,1  

 Majburiy sug‘urta

               14 729