Qisqacha mazmuni
    Baxtsiz hodisalardan sug'urta sport bilan shug'ullanadigan odamlar o'limi yoki sog'lig'iga shikast etkazish holatlarida amalga oshiriladi.

Sug'urta ob'ekti
    Sug'urtalash ob'ekti qonunga zid bo'lmagan va sug'urtalangan shaxslarning hayoti va sog'lig'i bilan bog'liq bo'lgan mulkiy manfaatlardir.

Sug'urta xatarlari
    Sug'urtalangan shaxsning sport mashg'ulotlari yoki musobaqalari paytida baxtsiz hodisalar natijasida shikastlanish yoki o'lim.